Naar inhoud

Individuele inkomenstoeslag

Als u 5 jaar of langer een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau heeft, kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag. U moet dan wel genoeg geprobeerd hebben om (extra) werk of meer inkomen te krijgen. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor individuele inkomenstoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • U bent 21 jaar of ouder en krijgt geen AOW.
  • U heeft alles geprobeerd om met betaald werk een hoger inkomen te krijgen. U heeft bijvoorbeeld voor zover dat mogelijk was gesolliciteerd. U heeft uw vakkennis bijgehouden, een re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan.
  • U kunt laten zien dat u heeft geprobeerd om met betaald werk meer geld te verdienen. Of u kunt aantonen dat u een beperking hebt en hierdoor niet naar werk kunt zoeken.
  • U heeft volgens ons geen uitzicht op een hoger inkomen.
  • U hebt minder eigen geld dan de grens die voor u geldt.
  • U kreeg in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag.

Let op: Voor de gemeente Sittard-Geleen, Beek en Stein zijn andere voorwaarden van toepassing. In relatie tot uw inkomen gelden per gemeente de volgende voorwaarden: 

  • Uw inkomen was de laatste 5 jaar niet hoger dan 102% van de bijstandsnorm die voor uw situatie geldt (Sittard-Geleen).
  • Uw inkomen was de laatste 5 jaar niet hoger dan 102% van de bijstandsnorm die voor uw situatie geldt (Beek).
  • Uw inkomen was de laatste 3 jaar niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm die voor uw situatie geldt (Stein).

Aanvragen

Individuele inkomenstoeslag vraagt u aan via Vidar. Bel hiervoor naar 046 477 71 30 en vraag naar het aanvraagformulier. Doe dit ook als uw aanvraag eerder is afgewezen of als u een toeslag hebt gekregen, terwijl u op dat moment geen bijstandsuitkering had. 

Als u de toeslag vorig jaar ook heeft gekregen en een bijstandsuitkering hebt, hoeft u niets te doen. Wij beoordelen automatisch of u dit jaar ook in aanmerking komt.