Naar inhoud

Uitkeringsbedragen en betaaldata

Hoogte van uw uitkering (bijstandsnorm)

Per 1 juli 2022 zijn de uitkeringsbedragen van de Participatiewet en diverse andere wetten aangepast. Klik op de knop 'download overzicht' voor een overzicht van de actuele uitkeringsbedragen en normen: 

Download overzicht

Betaaldata

Uw uitkering wordt achteraf en per maand uitbetaald. Uiterlijk de 15e van elke maand is uw uitkering bijgeschreven op uw bankrekening.

Bijvoorbeeld: uw uitkering van de maand mei staat rond 15 juni op uw rekening.

Vakantiegeld

Elke maand wordt een deel van uw uitkering (5% van de bijstandsnorm) gereserveerd voor vakantiegeld. Als u een uitkering ontvangt en recht heeft op vakantiegeld, staat het geld uiterlijk 24 juni 2022 op uw rekening. U krijgt het geld via een aparte betaling. 

Minder vakantiegeld

U krijgt minder vakantiegeld als u naast uw uitkering ook loon of andere inkomsten heeft waarover vakantiegeld wordt uitbetaald.

Beslag

U ontvangt geen vakantiegeld als een schuldeiser beslag op uw uitkering heeft gelegd. Alleen als de beslaglegger een hogere beslagvrije voet heeft vastgesteld of als pas na 1 januari 2022 beslag op uw uitkering is gelegd, kan het zijn dat u wel (een gedeelte van) uw vakantiegeld ontvangt. De beslagvrije voet is een bepaald bedrag waarop geen beslag mag worden gelegd. 

Schuld bij de gemeente 

Als u een schuld bij de gemeente heeft, dan gebruiken wij uw vakantiegeld niet langer om uw schuld bij ons af te lossen. In plaats daarvan verrekenen wij maandelijks een bedrag van uw uitkering met deze schuld. Uitzondering: werd het vakantiegeld alleen gebruikt voor de aflossing van uw schuld? Dan kan het zijn dat het vakantiegeld nog eenmalig door ons wordt verrekend met uw schuld bij ons.