Naar inhoud

Vacature Lid Raad van Advies

Deel jij graag jouw kennis en kunde? En lijkt het jou een mooie uitdaging om Vidar te adviseren en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en het (werk)geluk van onze cliënten? Dan zoeken we jou!

Vidar is een veelzijdig en sociaal participatiebedrijf dat midden in de samenleving staat en regionaal actief is. Onafhankelijke advisering aan Vidar uit die samenleving en de regio is dan ook erg waardevol. Daarom heeft het college van Sittard-Geleen eind 2021 op voorstel van de portefeuillehouder Vidar besloten om een Raad van Advies Vidar in het leven te roepen voor de verdere ontwikkeling en kwaliteitsborging van Vidar en de diverse bedrijfsonderdelen.

De Raad van Advies bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. Vidar streeft ernaar de Raad van Advies te vormen met mensen die ervaring hebben op directie- of bestuursniveau van grotere organisaties. De Raad van Advies krijgt van Vidar alle informatie en ondersteuning die zij nodig heeft om het beleid en de uitvoering ervan te begrijpen en om ontwikkelingen goed te kunnen volgen.

Doelstellingen Raad van Advies
 • Adviseren van de directeur van Vidar en de portefeuillehouders Vidar van de gemeente Sittard- Geleen, Stein en Beek;
 • Waarborgen van de kwaliteit: Vidar wil gebruikmaken van de kennis, expertise en ervaring uit diverse sectoren, zodat het beleid van de organisatie aansluit bij hetgeen de regio nodig heeft;
 • Versterken van de organisatie, haar netwerk en de activiteiten;
 • Overleg met de Ondernemingsraad van Vidar.
Profiel lid Raad van Advies
 • Je geeft graag gevraagd én ongevraagd advies;
 • Je hebt recente en aantoonbare ervaring op directie- of bestuursniveau van een grotere organisatie;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met de missie, visie en uiteenlopende doelgroepen van Vidar;
 • Je hebt oog voor de economische kant en hart voor de mensgerichte aanpak van Vidar;
 • Je bent in staat verbindingen te leggen binnen het dienstverleningsconcept van Vidar en met het bedrijfsleven en de gemeentelijke kant van Vidar;
 • Je bent in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap;
 • Je beschikt over een relevant (relatie)netwerk;
 • Je bent bereid jouw kennis, ervaring en netwerk belangeloos in te zetten ten behoeve van Vidar;
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar geen positie bekleed in het bestuur van de gemeenten Beekdaelen, Beek, Stein of Sittard-Geleen;
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar geen functie vervuld met een tegenstrijdig belang of die mogelijk voor belangenverstrengeling zorgt;
 • Je neemt zitting in de adviesraad zonder last of ruggespraak;
 • Je daagt jezelf graag uit om zowel het beste uit jezelf en uit onze organisatie te halen… óók als dat soms schuurt.

Daarnaast zijn wij op zoek naar minimaal één lid met een bijzondere affiniteit met de Wet sociale werkvoorziening en/of Medezeggenschap. Deze wordt op voordracht van de Ondernemingsraad Vidar benoemd.

Reglement

De Raad van Advies is een onafhankelijk adviesorgaan, maar bezit geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat het adviesorgaan niet zelfstandig rechten heeft of verplichtingen kan aangaan.

Klik hier om het verdere reglement van de Raad van Advies te downloaden.  

Wij bieden

Leden van de Raad van Advies ontvangen een vergoeding per bijgewoonde vergadering. Deze vergoeding is gelijkgesteld aan die van zogenaamde beleidsbepalers van een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De onkosten die leden van de Raad van Advies daarnaast redelijkerwijs maken ten behoeve van hun advieswerkzaamheden kunnen worden vergoed.

De organisatie

Vidar helpt inwoners van de Westelijke Mijnstreek (gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek) die extra ondersteuning nodig hebben op weg naar werk. Vidar doet dit door ontwikkelingstrajecten aan te bieden en kandidaten te helpen bij het vinden van passend werk. Dat laatste kunnen ook andere vormen van participatie zijn zoals vrijwilligerswerk. Iedereen heeft capaciteiten en iedereen heeft recht op werk dat aansluit bij die capaciteiten en binnen een organisatie die bij hem past. Werk is immers een belangrijke manier om deel te nemen aan de samenleving en draagt bij aan iemands zelfstandigheid, eigenwaarde, dagelijks ritme en sociale contacten. Zolang iemand (nog) niet in staat is het minimuminkomen te verdienen, zorgt Vidar voor financiële ondersteuning.

Vidar helpt een diverse groep arbeidskrachten. Hierbij kun je denken aan jongeren, 50-plussers, statushouders, herintreders of mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. Werkgevers kunnen bij Vidar terecht voor de werving, selectie en begeleiding van personeel, (groeps)detachering, het meedenken bij personeelsvraagstukken, subsidies en regelingen, jobcarving en inclusief bedrijfsadvies, branche-inzichten en arbeidsmarktkennis en hulp bij de invulling van social return. Daarnaast kunnen zij werk uitbesteden bij Vidar. Hierbij kan gedacht worden aan de montage, assemblage en het verpakken en ompakken van producten.

Bij Vidar werken 225 reguliere medewerkers en 700 medewerkers in de sociale werkvoorziening. De organisatie ondersteunt ruim 3350 cliënten met een bijstandsuitkering. Maar liefst 1300 kandidaten nemen deel aan ontwikkelingstrajecten en 230 kandidaten stromen per jaar via Vidar uit de bijstand naar betaald werk. Vidar heeft verder ruim 125 opdrachtgevers die werk bij Vidar uitbesteden.  

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 14 november a.s. via de button ‘solliciteer’ via deze link en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 28 november 2022.

De leden van de Raad van Advies zullen door het College van Sittard-Geleen benoemd worden en  gaan met ingang van januari 2023 aan de slag.  Voor meer informatie over de functie of vragen over de procedure kun je contact opnemen met Jantien Kuperus (directeur Vidar) via het secretariaat, tel. 046-4577466.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.