Naar inhoud

Privacy

Bij Vidar respecteren wij uw privacy. We zijn er voor iedereen die weer mee wilt doen in de maatschappij. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens. Hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u heeft, leest u op deze pagina.

Vidar is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van uw gegevens. Hierbij houden we ons altijd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacywetgeving. Dit gebeurt zo zorgvuldig mogelijk. De gegevens die worden verwerkt zijn gegevens die u zelf aan ons doorgeeft. Komen wij op een andere manier aan uw gegevens, dan laten wij u weten waar deze gegevens vandaan komen.

De volgende organisaties kunnen uw gegevens namens Vidar verwerken:

  • Gemeente Sittard-Geleen
  • Gemeente Stein
  • Gemeente Beek
  • Vixia B.V.

Als wij uw gegevens met anderen moeten delen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, dan laten wij u dit altijd weten.

We verwerken uw persoonsgegevens doelgericht om u te ondersteunen.

Vidar voert de Participatiewet en gerelateerde wetten en regelingen uit. Om dit goed te kunnen doen hebben wij persoonsgegevens van u nodig. De verwerking van uw gegevens gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze wetten. Uw gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan moet en mag.

Vaak zijn wij volgens de wet verplicht om uw gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. Bijvoorbeeld voor 10 jaar. Soms worden gegevens sneller verwijderd, bijvoorbeeld als deze niet meer nodig zijn voor de dienstverlening aan u. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. 

U kunt vragen om inzage, verwijdering en aanpassing van uw persoonsgegevens.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Zo kunt u vragen om inzage in uw gegevens, verwijdering van uw gegevens of aanpassing van uw gegevens. 

Als u gebruik wil maken van uw rechten vraagt u dat altijd bij uw eigen gemeente. Bent u inwoner van de gemeente Sittard-Geleen? Dan vraag u aan deze gemeente om gebruik te maken van uw rechten. Bent u inwoner van de gemeente Beek? Dan vraagt u aan deze gemeente om gebruik te maken van uw rechten. Bent u inwoner van de gemeente Stein? Dan vraag u deze gemeente om gebruik te maken van uw rechten.

Hoe u gebruik kunt maken van uw rechten leest u op de website van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Vidar.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij u vragen om uw toestemming. 

Uw toestemming is dan nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. U bepaalt zelf of u toestemming wil geven. Wij kunnen u niet verplichten.

Heeft u toestemming gegeven maar bedenkt u zich? Dan kunt u uw toestemming altijd intrekken. Wij stoppen dan per direct met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Voordat uw toestemming wordt gevraagd zal de medewerker van Vidar u uitgebreid informeren. Bijvoorbeeld over de volgende vragen: waarom hebben wij toestemming nodig? Heeft dit gevolgen voor de dienstverlening aan u? Hoe kunt u uw toestemming intrekken?

We delen alleen uw persoonsgegevens met anderen als dit echt nodig is.

Als wij uw gegevens aanpassen omdat deze niet kloppen of onvolledig zijn, laten we dit weten aan anderen die over uw gegevens beschikken. Ook als de verwerking van uw gegevens wordt beperkt geven wij dit door. Op uw verzoek laten wij u weten aan wie deze informatie wordt gegeven.

We communiceren op verschillende momenten met inburgeraars over de uitwisseling van hun persoonsgegevens. 

We communiceren op verschillende momenten met inburgeraars. We lichten hen mondeling in over de samenwerkingsrelaties en gegevens die partijen in relatie tot de inburgering uitwisselen. Daarnaast ondertekenen ze een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Ook in dit plan wordt opgenomen met welke partijen en vanuit welke grondslag gegevens worden uitgewisseld. 

U mag zelf uw persoonsgegevens delen met anderen.

U heeft het recht om een overzicht van uw gegevens te ontvangen. U mag deze gegevens zelf doorgeven aan anderen in de volgende gevallen:

  • er is behalve uw toestemming geen andere noodzaak voor verwerking;
  • de verwerking gebeurt automatisch.

Op uw verzoek sturen wij, indien mogelijk, uw gegevens naar iemand anders.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U heeft altijd recht om bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens te maken. Als u bezwaar maakt, stoppen wij tijdelijk met het verwerken van uw gegevens. Hebben wij een belangrijke reden om door te gaan met de verwerking, dan berichten wij u hierover.

Indien nodig informeren we u en de Autoriteit Persoonsgegevens als uw gegevens uitlekken.

Als uw gegevens uitlekken dan brengen wij de Autoriteit Persoonsgegevens meteen op de hoogte. In sommige gevallen moeten wij u ook informeren. Wij geven u dan informatie over de eventuele gevolgen van het uitlekken van uw gegevens en welke maatregelen wij nemen om deze gevolgen te beperken. Ook laten wij u weten met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie, bijvoorbeeld met de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Klachten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een klacht over hoe wij met uw gegevens omgaan? Of vindt u dat wij uw gegevens niet rechtmatig hebben verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het naleven van de AVG.

U kunt contact met ons opnemen over privacyzaken.

Elke gemeente is verplicht om een interne toezichthouder voor de verwerking van persoonsgegevens te benoemen. Deze toezichthouder noemen we de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Heeft u vragen over het verwerken van uw persoonsgegevens? Dan kunt u terecht bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van uw gemeente of de Privacyofficer van uw gemeente.