Naar inhoud

youRegion

Vidar neemt deel aan het project youRegion, een initiatief waar verschillende projectpartners uit de regio bij betrokken zijn. Het project wordt gesubsidieerd door Interreg Euregio Maas-Rijn en de Europese Unie. De Euregio Maas-Rijn is een van de 60 Interreg-gebieden in Europa waar fondsen van de Europese Unie beschikbaar worden gesteld voor grensoverschrijdende samenwerking.

Over youRegion

YouRegion streeft naar een grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de Euregio, waar grenzen niet als een belemmering worden gezien maar als springplank naar een grotere arbeidsmarkt. In het kader van het project worden in de hele Euregio advies- en arbeidsbemiddelingsdiensten voor nieuwkomers geharmoniseerd en uitgebreid. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een Euregionale welkomstcultuur.

Ga voor meer informatie naar de website van youRegion: youregion.eu

Belangrijkste doelstellingen 

 • YouRegion investeert in een regio die aantrekkelijk is voor hoogopgeleiden en jong talent.
 • Het coördineren van advies- en bemiddelingsdiensten voor nieuwkomers en daarmee een grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de Euregio bevorderen. 
 • Servicecentra voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling opzetten in Kelmis (Oost-België) en in de Belgische provincie Limburg, naar het voorbeeld van vergelijkbare centra in Maastricht en Aken.

Projectpartners

Aan het youRegion project zijn verschillende partners verbonden. Klik hier voor het complete overzicht van partners.  

 • Euregio Maas-Rijn (EMR)
 • Podium 24
 • Arbeitsamt der Deutsprachigen Gemeinschaft (ADG)
 • ZZP Fabriek Maastricht
 • Maastricht University (ITEM)
 • Region Aachen
 • POM Limburg
 • Locate in Limburg
 • Stadt Aachen
 • Gemeente Maastricht (Expat Centre Maastricht Region)
 • RWTH Aachen