Naar inhoud

Subsidie Europees Sociaal Fonds

Om mensen aan het werk te helpen maakt Vidar gebruik van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds (ESF) 2021-2027 van de Europese Unie.

De Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zet in op de bestrijding van (jeugd)werkeloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van Europees Sociaal fonds (ESF)-middelen kunnen jongeren worden begeleid bij het vinden van de juiste opleiding of baan en kan aandacht worden besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voorbeelden van activiteiten die dankzij ESF-middelen kunnen worden uitgevoerd zijn:

  • het inrichten van jongerenloketten
  • het creëren van werkervaringsplaatsen
  • de inzet van coaches
  • het inzetten van plaatsing ondersteunende instrumenten zoals loonkostensubsidie
  • het begeleiden van arbeidsbelemmerden naar werk

Om deze activiteiten zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren wordt in de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg constructief samengewerkt tussen de drie subregio’s Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek. Met de uitvoering van dit ESF-project wordt ook gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen partijen in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg.

Logo ESF