Naar inhoud

Pilot ‘Leren en participeren in de wijk’ van start

7 maart 2023

Afgelopen vrijdag is in Geleen-Zuid de pilot ‘Leren en participeren in de wijk’, een samenwerking tussen Vidar in de wijk en het VISTA college, officieel van start gegaan. De pilot biedt inburgeringsplichtigen waarvan is vastgesteld dat zij zeer veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal een lesmethode aan die nauw aansluit bij de leefwereld en capaciteiten van de inburgeringsplichtige en sterk praktisch zijn ingevuld.

Nederlands leren is voor nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn uitermate belangrijk. Taalbeheersing maakt communicatie mogelijk, geeft zelfvertrouwen en vergroot zelfredzaamheid. Maar om dat doel te bereiken is méér nodig dan alleen lessen volgen in de schoolbanken. Zeker als tijdens een brede intake wordt vastgesteld dat een inburgeraar zeer veel moeite zal hebben met het leren van de Nederlandse taal en A2-niveau waarschijnlijk niet zal halen.

Daarom hebben Vidar in de wijk en het VISTA college de handen ineen geslagen om deelnemers op locatie, in een realistische werkomgeving, taalonderwijs te bieden. Officieel wordt deze leerroute ook wel aangeduid als ‘de zelfredzaamheidsroute’ of ‘Z-route’. De Z-route combineert het leren van de Nederlandse taal met het opdoen van praktijkervaring. De activiteiten sluiten nauw aan bij de persoonlijke integratiedoelen van de inburgeringsplichtige. Er is veel aandacht voor het stimuleren van zelfvertrouwen, het vergroten van zelfredzaamheid, activering en participatie. 

De uitvalsbasis van Vidar in de wijk in Geleen-Zuid wordt door het VISTA college benut als onderwijs- en praktijklocatie voor instromers van de Z-route. Twee groepen van in totaal twaalf kandidaten krijgen iedere vrijdag taalles op locatie en nemen daarnaast een aantal uren per week deel aan het project Vidar in de wijk in Geleen-Zuid. Ze lopen mee met collega’s, helpen met klussen in de wijk en komen in contact met buurtbewoners. Op deze manier krijgen kandidaten op een laagdrempelige manier de kans om aan taalontwikkeling te doen. Voor iedere kandidaat is het streven om toe te werken naar het hoogst haalbare niveau.

De pilot loopt in ieder geval nog door tot aan de zomervakantie. Daarna volgt een evaluatie. Bij succes bestaat de mogelijkheid de pilot uit te breiden naar meerdere locaties. Dan wordt ook beoordeeld of mogelijk meer kandidaten baat kunnen hebben bij het programma.

Fotobijschrift: De eerste lesdag stond vooral in het teken van kennismaken. Naast wethouder Judith Bühler van gemeente Sittard-Geleen (links) waren hier ook diverse betrokkenen van het VISTA college en Vidar in de wijk bij aanwezig. Het VISTA college en Vidar wensen alle kandidaten veel succes en leerplezier!

Pilot Leren En Participeren In De Wijk