Naar inhoud
A5 Rechten En Plichten HR 1

Rechten uitkering

Uw rechten als u een uitkering ontvangt

Wie een uitkering aanvraagt, heeft rechten en plichten. Hier leest u wat u van Vidar mag verwachten. En waar we u op kunnen aanspreken. Heeft u vragen of twijfels of u iets moet doorgeven? Overleg dan met uw contactpersoon binnen Vidar.

Recht op een tijdige beslissing 

Als uw gegevens compleet zijn, hoort u binnen 8 weken na uw aanvraag of u de uitkering krijgt. Als uw gegevens nog niet compleet zijn, kan die termijn verlengd worden. U ontvangt dan een brief met het besluit. Deze brief noemen we een beschikking.

Recht op een duidelijk besluit 

We gebruiken heldere taal. Iedereen moet het besluit op dezelfde manier kunnen begrijpen. In het besluit leest u waarom u wel of niet een uitkering ontvangt.

Recht op een uitkering die past bij uw situatie

Als u recht heeft op een uitkering, dan past die bij uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld: als u een gezin heeft, dan ontvangt u een uitkering die is afgestemd op de vaste lasten van een gezin.

Recht op steun bij het vinden van werk 

We maken samen met u een persoonlijk plan om werk te vinden. Met coaching, begeleiding en training zoeken we werk dat bij u past.

Recht op bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van Vidar? Of vindt u dat er niet op tijd is beslist over uw aanvraag? Dan kunt u ons bellen. We nemen dan samen met u het besluit door. Komen we er niet uit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg ervoor dat u het bezwaar verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In de brief met het besluit leest u hoe u bezwaar kunt indienen.

Recht om uw dossier in te zien 

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Staan daar gegevens in die aantoonbaar onjuist zijn? Dan kunt u die laten wijzigen of verwijderen.

Recht op correcte behandeling 

Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door Vidar, dan kunt u een klacht indienen. Graag gaan we eerst met u in gesprek. Vaak is een klacht met een eenvoudig antwoord aan de balie of via een telefoontje te verhelpen. Als u niet tevreden bent met de mondelinge afhandeling van uw klacht, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Hoe u dat doet, vindt u op de website van de gemeente Sittard-Geleen.