Naar inhoud
A5 Rechten En Plichten HR 1

Plichten uitkering

Uw plichten als u een uitkering ontvangt

Wie een uitkering aanvraagt, heeft rechten en plichten. Hier leest u wat u van Vidar mag verwachten. En waar we u op kunnen aanspreken. Heeft u vragen of twijfels of u iets moet doorgeven? Overleg dan met uw contactpersoon binnen Vidar.

Legitimatieplicht

Vraagt u een uitkering aan, dan bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs te hebben (een paspoort, identiteitskaart of een vreemdelingendocument). Dit mag geen rijbewijs zijn. Vidar bewaart een kopie van het legitimatiebewijs in uw dossier.

Arbeidsplicht 

Een uitkering aanvragen, betekent ook dat u:

 • start met werken, meer gaat werken of minder gaat werken;
 • loon in natura ontvangt (bv. als uw werkgever kost en inwoning biedt);
 • probeert om zelf in uw levensonderhoud te voorzien. Dit geldt ook voor uw eventuele partner;
 • solliciteert naar alle soorten werk, ook op banen die niet direct aan sluiten bij uw opleiding, ervaring en wensen;
 • meewerkt aan ondersteuning die u van Vidar krijgt, zoals bijvoorbeeld een sollicitatiecursus.

Medewerkingsplicht 

Soms is meer onderzoek nodig om het recht op een uitkering vast te stellen. Wij verwachten dat u meewerkt als er onderzoek nodig is. U werkt bijvoorbeeld mee aan een huisbezoek of psychologische en medische onderzoeken.

Persoonlijke verplichtingen 

Soms zijn er persoonlijke verplichtingen. U moet bijvoorbeeld:

 • medische hulp zoeken bij medische klachten (uw gezondheid kan bijdragen aan het vinden van werk);
 • meewerken aan een medische behandeling als u verslaafd bent;
 • meewerken aan schuldhulpverlening als u schulden heeft;
 • in bezwaar gaan als een andere uitkering is afgewezen (zoals een ww-uitkering);
 • uw erfdeel opeisen als u recht heeft op een erfenis;
 • uw inburgeringsplichten nakomen. 

Plicht om wijzigingen door te geven 

U heeft een inlichtingenplicht als u een uitkering of regeling van Vidar ontvangt. Verandert er iets in uw leven? Geef het meteen aan ons door via het mutatieformulier of door te bellen naar het telefoonnummer van uw gebied. Een wijziging kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Door een wijziging kan uw uitkering stoppen, lager worden of hoger worden. U kunt ook een boete krijgen als u een wijziging niet doorgeeft.

 • meer of minder gaat werken of loon in natura ontvangt (bv. als uw werkgever kost en inwoning biedt);
 • vrijwilligerswerk gaat doen;
 • inwonende, meerderjarige kinderen heeft die gaan werken;
 • een uitkering heeft van een andere organisatie die verandert (bij het UWV verandert de hoogte van een uitkering elk jaar in januari en juli);
 • inkomsten of een teruggave ontvangt van de Belastingdienst;
 • een erfenis;
 • een kind krijgt, als een kind bij u komt inwonen of als uw kind het huis uit gaat;
 • gaat samenwonen, als er iemand bij u komt inwonen of de woning verlaat;
 • gaat verhuizen;
 • gaat scheiden;
 • een scholing of opleiding gaat volgen of hiermee stopt;
 • op vakantie of om andere redenen naar het buitenland gaat;
 • een dag of langer niet in uw gemeente bent;
 • een bankrekening opent.

Plicht om inkomsten door te geven 

Uw vaste inkomsten die bij ons bekend zijn hoeft u alleen door te geven als ze veranderen (met bewijsstukken). Als uw inkomsten elke maand anders zijn, stuurt u ons maandelijks uw loonstrook. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook op www.vidar.nl/inkomstendoorgeven 

Plicht om vermogen door te geven 

Uw vermogen bestaat uit alle bezittingen van u en uw gezin. Denk hierbij aan spaargeld en aandelen. Ook een auto, caravan, dure inboedel, sieraden of een huis/grond in het buitenland horen bij uw bezittingen. Geef het aan ons door als uw vermogen verandert. Bij een IOAW- en IOAZ-uitkering telt vermogen niet mee.

Plicht om een reis naar het buitenland door te geven 

U kunt per jaar maximaal 4 weken (28 dagen) per jaar naar het buitenland: voor familiebezoek, vakantie of een andere reden. Dit geldt ook voor mensen die geen arbeidsverplichting hebben. U mag 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Dit heeft geen invloed op uw uitkering. De reden van uw verblijf in het buitenland maakt niet uit. U mag de 4 weken verspreiden over het jaar, maar de totale periode mag niet meer dan 4 weken zijn.

Tijdelijk verblijf buiten uw gemeente (in Nederland)

Gaat u op vakantie in Nederland of verblijft u tijdelijk buiten uw gemeente, maar wel in Nederland? Dan mag u langer dan 4 weken op vakantie gaan. Uw arbeidsverplichtingen blijven tijdens uw verblijf buiten de gemeente gewoon gelden. U moet ook altijd bereikbaar zijn (per post, e-mail en/of telefoon), ongeacht uw verblijfplaats. 

Kunt u zich tijdens uw verblijf ergens anders in Nederland niet aan uw arbeidsverplichtingen en afspraken houden? Neem dan vóór vertrek contact op met uw werkbegeleider of trajectbegeleider. En met uw casemanager. Als u toestemming krijgt, wordt er maximaal 28 dagen per jaar rekening mee gehouden dat u zich niet aan de verplichtingen houdt.