Naar inhoud

IOAW-uitkering

IOAW staat voor Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. Om in aanmerking te komen voor een IOAW-uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bent werkloos
  • U bent geboren vóór 1 januari 1965
  • U heeft geen recht op een WW- of WGA-uitkering
  • Lees alle voorwaarden op de website van de Rijksoverheid

Aanvragen

Stap 1: Inschrijven op werk.nl

Heeft u zich nog niet ingeschreven op werk.nl? Dan moet u dat eerst doen. Dit kan direct via de website www.werk.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig en een e-mailadres. Heeft u nog geen DigiD? U kunt uw DigiD aanvragen via www.digid.nl

Stap 2: Aanvraag indienen via werk.nl

U gaat op werk.nl naar 'bijstandsuitkering/IOAW-uitkering aanvragen'. Als u hier inlogt met uw DigiD, kunt u de aanvraag doorlopen. Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan heeft u allebei een DigiD nodig. 

Kunt u geen gebruik maken van werk.nl? Dan belt u ons via telefoonnummer 14 046. Zeg dan dat u een IOAW-uitkering wilt aanvragen. Wij sturen u dan het aanvraagformulier toe.

Stap 3: Bewijsstukken

Zodra de aanvraag door ons ontvangen is, krijgt u een ontvangstbevestiging en de naam van de casemanager die uw aanvraag behandelt. Er is ook een folder bijgesloten met belangrijke informatie over uw aanvraag.

De casemanager bekijkt uw aanvraag en stuurt u een brief. Hierin staat welke gegevens nodig zijn om te kunnen beoordelen of u recht op een uitkering heeft.

Dit zijn in ieder geval:

  • kopie identiteitsbewijs
  • inkomensgegevens (bijvoorbeeld loon, alimentatie, belastingteruggave)
  • uw bankrekeningen
  • Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, worden er nog aanvullende gegevens opgevraagd. Het is belangrijk dat u deze gegevens op tijd bij ons inlevert.

Stap 4: Een persoonlijk gesprek

U krijgt een persoonlijk gesprek met een medewerker van de gemeente. Hierin maken we afspraken over solliciteren en geven wij u informatie over de IOAW-uitkering. Misschien hebben wij naar aanleiding van de ingeleverde stukken ook nog vragen.

Stap 5: Beslissing

Binnen 8 weken na uw aanvraag hoort u of u de uitkering krijgt. Heeft u de gevraagde bewijsstukken niet binnen 8 weken compleet ingeleverd? Dan kan het zijn dat deze termijn verlengd wordt.

Als het nodig is kunt u een voorschot krijgen. Geef dit aan tijdens het persoonlijk gesprek.