Naar inhoud
Gemeentelijke schuldhulpverlening nu ook voor ondernemers

Giftenvrijlating

Ontvangt u een bijstandsuitkering van Vidar en krijgt u wel eens een (financiële) gift? Dan hoeft u dat niet meer direct door te geven aan uw casemanager. 

Vanaf nu geldt er namelijk een zogenaamde vrijlating van giften en kostenbesparingen. Melden is pas nodig als de totale waarde hiervan in één kalenderjaar meer dan € 1.200,- is. Voor gezinnen met inwonende minderjarige kinderen is dat € 1.700,-. 

Voor inkomsten uit arbeid of andere inkomsten verandert er niets. Deze moet u zoals gewoonlijk altijd melden.

Uitleg

Wat moet u nu precies doorgeven en wat is een gift en een kostenbesparing nu precies? We kunnen ons voorstellen dat u nog een aantal vragen hebt. Hier geven we u meer uitleg.

Een gift is iets wat u uit vrije wil van iemand ontvangt, wat u niet hoeft terug te betalen en waarvoor geen tegenprestatie verwacht wordt. Een gift kan bijvoorbeeld geld zijn of een cadeau.

Een kostenbesparing is een product of dienst die u ontvangt waarvoor geen tegenprestatie verwacht wordt. Dat kunnen bijvoorbeeld boodschappen zijn, want daarmee bespaart u geld van uzelf.

Mocht u de grens van €1.200,- (voor gezinnen met kinderen €1.700,-) overschrijden geef het dan zo snel mogelijk door via het mutatieformulier of neem contact op met uw casemanager. We vertrouwen erop dat alle informatie op tijd doorgegeven wordt.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, neem dan contact op met uw casemanager via 046-4777130.

Gift

U krijgt van een familielid in de maand april € 500,00 voor het betalen van uw huur. In de maand augustus krijgt u van uw buren een fiets van € 400,00. In totaal heeft u dit kalenderjaar dus € 900,00 aan giften ontvangen. Dit is lager dan de grens. U hoeft dit niet te melden bij uw casemanager.

Maar wat nu als u de fiets krijgt van de buren omdat u iedere maand voor hen de tuin bijhoudt en de woonkamer voor hen heeft geschilderd? Dan moet u die € 400,00 wel doorgeven aan uw casemanager. U heeft de € 400,00 dan niet zomaar gekregen, u heeft er iets voor gedaan.

Bijzondere giften

Stel dat u een bijzondere gift ontvangt voor een bepaald doel. Overleg dat dan altijd met uw casemanager. Er kunnen situaties zijn waarbij een gift, ook al is die hoger dan de limiet  vrijlating, toch vrijgelaten kan worden. Zo’n gift moet kan dan door de gemeente als noodzakelijk worden aangemerkt.

U moet plotseling noodgedwongen verhuizen. De woning moet geschilderd worden, er moet een vloer in, gordijnen en u heeft andere meubels nodig. Uw familie en vrienden hebben geld bij elkaar gelegd om u te helpen met uw verhuizing. U krijgt van hen € 3.000,00. U moet het bedrag doorgeven aan uw casemanager. Er wordt beoordeeld of er sprake is van een bijzondere gift waardoor deze misschien vrijgelaten kan worden. Deze gift telt dan niet mee voor de vrijlating van € 1.200,00 of € 1.700,00. Twijfelt u? Neem dan contact op met uw casemanager.

Kostenbesparingen

U ontvangt vanaf januari iedere maand boodschappen voor een bedrag van € 200,00.

U heeft geen kinderen: vanaf juli gaat u over de grens van € 1.200,00 heen. U geeft de ontvangst vanaf juli dus door aan uw casemanager.

U heeft kinderen: vanaf september gaat u over de grens van € 1.700,00 heen. U geeft de ontvangst vanaf september dus door aan uw casemanager.

Maar wat nu als u de boodschappen krijgt omdat u iedere week poetst bij uw ouders? Dan moet u die boodschappen wel doorgeven aan uw casemanager. U heeft de boodschappen  dan niet zomaar gekregen, u heeft er iets voor gedaan.

Kasstorting of niet herleidbare ontvangsten

Niet alles is een gift. Stel, dat er (kas)stortingen en/of ontvangsten op uw bankafschriften staan. Dan moet u wel duidelijk kunnen uitleggen waar dat geld vandaan komt. Is het een gift of gaat het om iets anders? Indien het niet om giften gaat en/of het gaat om hogere bedragen (hoger dan de vrijlatingsgrens), dan is het belangrijk dat u dit altijd meldt aan uw casemanager. Dan kan de casemanager uitleggen of dat gevolgen heeft voor uw uitkering

Loterij

U speelt mee met de loterij. U betaalt iedere maand € 15,00. In juni wint u € 1.250,00.

U heeft geen kinderen: u gaat over de grens van € 1.200,00 heen. U geeft de gewonnen prijs door aan uw casemanager. De maandelijkse inleg gaat niet van de gewonnen prijs af.

U heeft kinderen: u hoeft de prijs niet te melden want deze is lager dan € 1.700,00.

U wint een auto met een waarde hoger dan de grens van € 1.200,00 of € 1.700,00. Deze prijs geeft u door aan uw casemanager.