Naar inhoud

Bijstandsuitkering aanvragen

Als u niet genoeg geld heeft om van te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. In sommige gevallen ook als u zelfstandige bent. Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. U heeft dan een inkomen totdat u zelf (weer) voldoende inkomen heeft. Bij elke uitkeringsaanvraag hoort een persoonlijk gesprek om te praten over uw weg naar werk. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U heeft niet genoeg geld om van te leven. Bent u getrouwd of woont u samen met uw partner? Dan tellen het inkomen en vermogen van deze persoon misschien ook mee.
  • Heeft u een uitkering van het UWV? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een toeslag van het UWV (Meer informatie: Toeslag van UWV op UWV.nl).
  • U heeft geen recht op een andere uitkering (bijvoorbeeld van het UWV).
  • U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U woont en staat ingeschreven in Nederland.

Meer informatie over de voorwaarden voor een bijstandsuitkering vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Bijstandsuitkering aanvragen

Praktische informatie

Schrijf u in op werk.nl

Schrijf u in als werkzoekende op werk.nl. U heeft hiervoor uw DigiD en een e-mailadres nodig. Heeft u nog geen DigiD? U kunt uw DigiD aanvragen via www.digid.nl.

Online aanvragen

U kunt uw uitkering via deze website aanvragen via de paarse knop "uitkering aanvragen". U heeft daarvoor uw DigiD en verschillende bewijsstukken nodig.

Heeft u een partner of woont u met iemand samen? Dan heeft u allebei een DigiD nodig en moet u allebei bewijsstukken inleveren. In de bewijstukkenlijst (pdf, 177 kB) leest u wat bewijsstukken zijn en welke voor uw situatie van toepassing zijn. 

Hoe het verder gaat

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging en de naam van de casemanager die uw aanvraag behandelt. U wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Misschien hebben we nog vragen naar aanleiding van de informatie die u ons geeft. Als uw gegevens compleet zijn hoort u binnen 8 weken na uw aanvraag of u de uitkering krijgt. Als uw gegevens nog niet compleet zijn kan die termijn verlengd worden.

Tijdens de aanvraag van uw uitkering ontvangt u alvast een voorschot. U moet dan wel alle gegevens die wij nodig hebben op tijd doorgeven.

U heeft recht op een voorschot van minimaal 90% van de uitkering. Het voorschot staat binnen 4 weken na de aanvraag op uw bankrekening.

U ontvangt geen voorschot als bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een uitkering.

Jonger dan 27

Ben je jonger dan 27 jaar? Dan geldt na het indienen van je aanvraag eerst een zoekperiode van 4 weken. Tijdens deze 4 weken ga je op zoek naar werk of een opleiding. Je aanvraag wordt na 4 weken in behandeling genomen. 4 weken daarna ontvang je het voorschot.

Terugbetalen

U moet het voorschot altijd terugbetalen. Als u recht heeft op bijstand, dan verrekenen we het voorschot met de eerste uitbetaling van uw uitkering. 

Iedereen die tussen de 18 en 27 jaar oud is en een bijstandsuitkering aanvraagt, krijgt een uitnodiging om zich te melden bij het Jongerenloket van de gemeente Sittard-Geleen. Hier krijg je een gesprek met een jongerenconsulent over jouw persoonlijke situatie. Samen kijken jullie wat voor jou mogelijk is op het gebied van werken, school en/of zorg. Na je melding bij het Jongerenloket krijg je eerst een zoekperiode van vier weken. Je gaat dan op zoek naar betaald werk of een opleiding. Daar kun je hulp bij krijgen. Is het na vier weken niet gelukt betaald werk of een opleiding te vinden? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. De datum dat je je voor het eerst hebt gemeld bij het Jongerenloket, telt dan als aanvraagdatum.

Meer informatie over het Jongerenloket