Naar inhoud

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Eenmalige tegemoetkoming in uw eigen woonlasten

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door het coronavirus fors minder inkomen hebben en daardoor de vaste woonlasten niet meer kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan huur- of hypotheeklasten en de kosten voor gas, water en licht. Deze huishoudens kunnen een eenmalige vergoeding krijgen voor die kosten. De TONK is er voor mensen uit alle inkomensgroepen. U kunt de TONK ook aanvragen als u al gebruik maakt van andere coronasteunregelingen. Dit geldt ook voor ondernemers. 

U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor: 

  • Huur- of hypotheeklasten
  • Kosten van gas, water en elektriciteit

De hoogte van de TONK is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, het percentage van de woonquote (de verhouding tussen inkomen en woonlasten) en de gezinssamenstelling (alleenstaand of gezin). 

Voorbeeld: Een gezin met een netto gezinsinkomen van 2500 euro per maand is in totaal 1130 euro kwijt aan vaste woonlasten. De woonquote is dan 45.2%. U kunt een eenmalige vergoeding van 2250 euro netto krijgen. 

Verruiming

De TONK is met drie maanden verlengd tot 1 oktober en versoepeld. Daardoor kunnen meer huishoudens de financiële hulp aanvragen. De regeling die oorspronkelijk liep tot 30 juni van dit jaar, is nu verlengd tot 1 oktober (aanvragen kan tot 1 november 2021).

Daarnaast komen inwoners nu in aanmerking voor de regeling als het inkomen met 15% gedaald is, dit was 25%. De gemeente vraagt geen bewijsstukken meer van het vermogen. Huishoudens die meer dan 60 procent van hun huidige inkomen zien opgaan aan woonlasten, kunnen de regeling ook aanvragen én kunnen een hogere vergoeding krijgen dan eerder het geval was.

De TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 1 januari van dit jaar. Mensen die de regeling al hebben aangevraagd en gekregen, hebben ook recht op de verhoging van het bedrag. De gemeente regelt dat zij het bedrag krijgen. Er is geen nieuwe aanvraag nodig.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de TONK gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Uw (netto) gezinsinkomen is als gevolg van de coronacrisis in de maand januari 2021 tenminste 15% lager dan in de maand januari 2020.  
  • Uw huidige inkomen is onvoldoende om uw woonlasten te kunnen betalen (peilmaand januari 2021).

Heeft uw inkomensdaling op een ander moment (bijvoorbeeld na 1 januari 2021) plaatsgevonden? Neem voor meer informatie over de voorwaarden contact op met Vidar door te bellen naar 046 4777 272.

Aanvragen 

Inwoners uit Sittard-Geleen, Stein en Beek kunnen de TONK aanvragen bij Vidar. Bel hiervoor naar 046 4777 272 en informeer naar het aanvraagformulier. U ontvangt het aanvraagformulier met aanvullende informatie vervolgens per post. Aanvragen kan nog tot 1 november 2021. 

Is het erg druk? Bel dan 14046 en spreek “Sittard-Geleen” in. Wij noteren dan uw gegevens en nemen alsnog contact met u op.