Naar inhoud

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Eenmalige tegemoetkoming in uw eigen woonlasten

De TONK, of Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten is bedoeld voor huishoudens die door corona fors minder inkomen hebben en daardoor de woonlasten niet meer kunnen betalen. Dan gaat het om de huur of hypotheek en de kosten voor gas, water en licht. Zij kunnen een eenmalig bedrag krijgen voor die kosten. Ook ondernemers kunnen de TONK aanvragen als andere maatregelen geen of niet voldoende uitkomsten bieden.

U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor: 

  • Huur- of hypotheeklasten
  • Kosten van gas, water en elektriciteit

Ook als u al gebruik maakt van andere coronasteunmaatregelen, kan een tegemoetkoming van de TONK-regeling daarnaast soms nog mogelijk zijn. 

Verruiming

De TONK-regeling is met drie maanden verlengd tot 1 oktober en versoepeld. Daardoor kunnen meer huishoudens de financiële hulp aanvragen. De regeling die oorspronkelijk liep tot 30 juni van dit jaar, is nu verlengd tot 1 oktober (aanvragen kan tot en met 31 oktober).

Daarnaast komen inwoners nu in aanmerking voor de regeling als het inkomen met 15% gedaald is, dit was 25%. De gemeente vraagt geen bewijsstukken meer van het vermogen. Huishoudens die meer dan 60 procent van hun huidige inkomen zien opgaan aan woonlasten, kunnen de regeling ook aanvragen én kunnen een hogere vergoeding krijgen dan eerder het geval was.

De TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 1 januari van dit jaar. Mensen die de regeling al hebben aangevraagd en gekregen, hebben ook recht op de verhoging van het bedrag. De gemeente regelt dat zij het bedrag krijgen. Er is geen nieuwe aanvraag nodig.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de TONK gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Uw (netto) gezinsinkomen is als gevolg van de coronacrisis in de maand januari 2021 tenminste 15% lager dan in de maand januari 2020.  
  • Uw huidige inkomen is onvoldoende om uw woonlasten te kunnen betalen (peilmaand januari 2021).

Heeft uw inkomensdaling op een ander moment (bijvoorbeeld na 1 januari 2021) plaatsgevonden? Neem voor meer informatie over de voorwaarden contact op met Vidar door te bellen naar 046 4777 272.

Aanvragen 

Inwoners uit Sittard-Geleen, Stein en Beek kunnen de TONK aanvragen bij Vidar door het aanvraagformulier in te vullen. U kunt het aanvraagformulier aanvragen bij Vidar door te bellen naar 046 4777 272. U ontvangt het aanvraagformulier met aanvullende informatie vervolgens per post. 

Is het erg druk? Bel dan 14046 en spreek “Sittard-Geleen” in. Een medewerker van het klantcontactcentrum noteert dan uw gegevens en een medewerker van team bijzondere bijstand neemt contact met u op.