Naar inhoud
Volwassenenfonds Website

Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg

Lang niet iedereen heeft geld voor een lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging of culturele instelling. Daarom zijn de gemeente Sittard-Geleen, Stein en Beek aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg.

Hierdoor kunnen volwassen inwoners van Sittard-Geleen, Stein en Beek die leven rond het bestaansminimum lid worden van een sportvereniging of culturele instelling. Op die manier zijn tal van sportieve en creatieve activiteiten voor iedereen toegankelijk. Dat is belangrijk, want sport en cultuur dragen bij aan een gezond en gelukkig leven. Het Volwassenenfonds vergoedt tot een maximaal bedrag van €225,- per jaar voor sport of €400,- per jaar voor cultuur.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen voor een vergoeding uit het fonds? Neem dan contact op met de intermediairs van Sittard-Geleen, Stein of Beek. Alleen erkende intermediairs kunnen voor u een aanvraag indienen bij het Volwassenenfonds. De contactgegevens van de intermediairs kunt u vinden op Gemeente Sittard-Geleen - Volwassenenfonds (Sittard-Geleen), op Gemeente Stein - Volwassenenfonds (Stein) of op Gemeente Beek - Volwassenenfonds 

De intermediair kijkt of u in aanmerking komt. En bespreekt met u welke activiteit u graag zou willen doen. Vervolgens doet de intermediair de aanvraag bij het Volwassenenfonds. Na ongeveer 3 weken hoort u of de aanvraag is goedgekeurd.

Als de aanvraag is goedgekeurd kunt u zich aanmelden bij bijvoorbeeld de muziekschool of sportclub. Het Volwassenenfonds betaalt het geld direct aan het bedrijf of de organisatie. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit het fonds moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. 

De onderstaande normen en voorwaarden gelden voor de gemeente Sittard-Geleen.

Normen inkomen en vermogen 

Uw leefvorm

Uw inkomen*
is lager dan

Uw vermogen**
is lager dan

alleenstaande ouder

€ 1.464,00

€ 15.150,00

gehuwd/samenwonend

€ 2.091,00

€ 15.150,00

*Onder inkomen verstaan wij het netto inkomen per maand zonder vakantiegeld uit loon, uitkering en/of alimentatie van u en uw eventuele partner. Toeslagen of andere teruggaven van de Belastingdienst tellen niet mee.

**Onder vermogen verstaan wij de totale waarde van uw bezittingen. Dit zijn bijvoorbeeld de tegoeden op uw lopende rekeningen en/of spaarrekeningen en de waarde van uw auto. Eventueel vermogen in uw eigendomswoning telt niet mee. Als u aantoonbare schulden heeft mag u deze op uw vermogen in mindering brengen.

Klik hier voor een overzicht van alle voorwaarden voor de gemeente Sittard-Geleen. 

Klik hier voor een overzicht van alle voorwaarden voor de gemeente Stein. 

Klik hier voor een overzicht van alle voorwaarden voor de gemeente Beek.