Naar inhoud

Tegemoetkoming zorgkosten

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? En heeft u dit jaar hoge zorgkosten die niet zijn vergoed? Dan komt u misschien in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming in uw zorgkosten. 

Dit is een bedrag van €150,-. U kunt de tegemoetkoming digitaal aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? U kunt uw DigiD aanvragen via www.digid.nl.

U kunt de tegemoetkoming zorgkosten 2021 aanvragen tot 1 juli 2022.

Let op: de tegemoetkoming zorgkosten 2022 kunt u pas aanvragen vanaf 1 juli 2022.  

Heeft u de Tegemoetkoming Zorgkosten al ontvangen en weet u niet zeker of u ook in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming Zorgkosten 2021? Neem dan eerst contact met ons op via het telefoonnummer 046 4777 130 voordat u een nieuwe aanvraag doet.

Tegemoetkoming zorgkosten aanvragen

Voorwaarden

U krijgt een tegemoetkoming in uw zorgkosten als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U woont in de gemeente Sittard-Geleen.
  • U bent 18 jaar of ouder. 
  • U heeft een netto inkomen dat minder is dan 130% van de bijstandsnorm. Het gaat om het inkomen van uzelf en uw eventuele partner. Inkomsten van inwonende personen tellen niet mee.
  • Uw vermogen mag niet te hoog zijn. 
  • U kunt de tegemoetkoming zorgkosten 2021 aanvragen tot 1 juli 2022. 

En als u voldoet aan een of meerdere van de volgende voorwaarden: 

  • U maakt in 2021 gebruik van een voorziening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en/of een indicatie ‘zorg thuis’ of een persoonsgebonden budget van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • U heeft in 2020 én 2021 het volledige eigen risico (van € 385) van de zorgverzekering verbruikt.
  • U heeft in 2021 meer dan € 350 aan eigen bijdrage voor ziektekosten betaald, zoals eigen bijdrage tandarts, fysiotherapeut of apotheek. Let op: hiermee wordt niet het wettelijk eigen risico bedoeld.

Let op! Bewaar bewijsstukken tot 1 januari 2023. De gemeente kan er om vragen bij een controle. U moet dan kunnen laten zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld een bewijs dat u gebruik maakt van de Wmo en hoeveel vermogen u heeft.