Naar inhoud

Tegemoetkoming zorgkosten

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? En heeft u dit jaar hoge zorgkosten die niet zijn vergoed? Dan komt u als inwoner van de gemeente Sittard-Geleen misschien in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming in uw zorgkosten. 

Dit is een bedrag van €150,-. U kunt de tegemoetkoming digitaal aanvragen door op onderstaande blauwe knop te klikken. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Wilt u de aanvraag liever op papier invullen? Bel dan naar 046 4777 130 en vraag naar het aanvraagformulier. 

U kunt de tegemoetkoming zorgkosten 2023 aanvragen tot 1 juli 2024.

U kunt de tegemoetkoming zorgkosten 2024 aanvragen vanaf 1 juli 2024

Inwoners die de tegemoetkoming zorgkosten vorig jaar al hebben ontvangen, krijgen automatisch een brief van ons. Zij hoeven de tegemoetkoming zorgkosten niet opnieuw aan te vragen. Heeft u de tegemoetkoming zorgkosten vorig jaar ontvangen en weet u niet zeker of u voor komend jaar opnieuw in aanmerking komt? Neem dan eerst contact met ons op via het telefoonnummer 046 4777 130 (optie 2) voordat u een nieuwe aanvraag doet.

Tegemoetkoming zorgkosten aanvragen

Let op: U kunt de tegemoetkoming alleen aanvragen als u inwoner bent van de gemeente Sittard-Geleen. 

Voorwaarden

U krijgt een tegemoetkoming in uw zorgkosten als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U woont in de gemeente Sittard-Geleen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een netto inkomen dat minder is dan 130% van de bijstandsnorm. Het gaat om het inkomen van uzelf en uw eventuele partner. Inkomsten van inwonende personen tellen niet mee.
  • Uw vermogen mag niet te hoog zijn.
  • U kunt de tegemoetkoming zorgkosten 2023 aanvragen tot 1 juli 2024. 

En als u voldoet aan een of meerdere van de volgende voorwaarden: 

  • U maakt in 2023 gebruik van een voorziening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en/of een indicatie ‘zorg thuis’ of een persoonsgebonden budget van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • U heeft in 2022 én 2023 het volledige eigen risico (van € 385) van de zorgverzekering verbruikt.
  • U heeft in 2023 meer dan € 350 aan eigen bijdrage voor ziektekosten betaald, zoals eigen bijdrage tandarts, fysiotherapeut of apotheek. Let op: hiermee wordt niet het wettelijk eigen risico bedoeld.

Let op! Bewaar bewijsstukken tot 1 januari 2025. De gemeente kan er om vragen bij een controle. U moet dan kunnen laten zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld een bewijs dat u gebruik maakt van de Wmo en hoeveel vermogen u heeft.