Naar inhoud

Samen voor alle kinderen

Schoolreisjes, sporten, zwem- of muziekles. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Bent u een ouder met weinig geld of kent u een kind dat opgroeit in deze situatie? Daarvoor is de regeling Samen voor alle kinderen. 

Aanvragen

Via de website www.samenvoorallekinderen.nl kunt u of een intermediair (zoals bijvoorbeeld een leerkracht, een huisarts of een hulpverlener) eenvoudig via één digitaal loket een aanvraag indienen voor de verschillende vergoedingen die mogelijk zijn. Het gaat dan om een bijdrage voor de kosten voor school, sport of cultuur. 

Afhankelijk van wat u aanvraagt, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar een van de aangesloten organisaties. Zij handelen de aanvraag verder af. Het kan voorkomen dat zij nog contact met u opnemen. Dat kan de gemeente zijn, maar ook Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job of het Nationaal Fonds Kinderhulp. Alle organisaties gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

Goed om te weten 

De vergoeding van kosten is mogelijk voor kinderen van 0 tot en met 21 jaar. Het jaar waarin uw kind 21 jaar wordt, is het laatste jaar dat u gebruik kunt maken van deze regeling. Voor een aantal voorzieningen (o.a. kostenvergoeding 0–4-jarigen, schoolvoorzieningen 4–18-jarigen, aanvragen voor 18–20-jarigen) wordt de aanvraag doorgestuurd naar de gemeente Sittard-Geleen.

Gemeente Sittard-Geleen

De onderstaande normen en voorwaarden gelden voor de Gemeente Sittard-Geleen.

Normen inkomen en vermogen (schoolkostenvergoeding)

Uw leefvorm

Uw inkomen*
is lager dan

Uw vermogen**
is lager dan

alleenstaande ouder

€ 1.464,00

€ 15.150,00

gehuwd/samenwonend

€ 2.091,00

€ 15.150,00

*Onder inkomen verstaan wij het netto inkomen per maand zonder vakantiegeld uit loon, uitkering en/of alimentatie van u en uw eventuele partner. Toeslagen of andere teruggaven van de Belastingdienst tellen niet mee.

**Onder vermogen verstaan wij de totale waarde van uw bezittingen. Dit zijn bijvoorbeeld de tegoeden op uw lopende rekeningen en/of spaarrekeningen en de waarde van uw auto. Eventueel vermogen in uw eigendomswoning telt niet mee. Als u aantoonbare schulden heeft mag u deze op uw vermogen in mindering brengen.

Voor Gemeente Beek en Gemeente Stein gelden andere regelingen en voorwaarden. Kijk op www.samenvoorallekinderen.nl/ouders voor meer informatie over de mogelijkheden per gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Kijk dan op www.samenvoorallekinderen.nl of neem contact op met Vidar door te bellen naar 046 – 477 71 30 (toets 2). Vraag naar ons team ‘Samen voor alle kinderen’.