Naar inhoud

Samen voor alle kinderen

Schoolreisjes, sporten, zwem- of muziekles. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Bent u een ouder met weinig geld of kent u een kind dat opgroeit in deze situatie? Daarvoor is de regeling Samen voor alle kinderen. 

Aanvragen

Via de website www.samenvoorallekinderen.nl kunt u of een intermediair (zoals bijvoorbeeld een leerkracht, een huisarts of een hulpverlener) eenvoudig via één digitaal loket een aanvraag indienen voor de verschillende vergoedingen die in Sittard-Geleen mogelijk zijn. Het gaat dan om een bijdrage voor de kosten voor school, sport of cultuur. 

Afhankelijk van wat u aanvraagt, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar een van de aangesloten organisaties. Zij handelen de aanvraag verder af. Het kan voorkomen dat zij nog contact met u opnemen. Dat kan de gemeente zijn, maar ook Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job of het Nationaal Fonds Kinderhulp. Alle organisaties gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Kijk dan op www.samenvoorallekinderen.nl of bel naar 046 477 7008. 

U kunt gebruik maken van deze regeling als uw kind op 31 december 2022 jonger is dan 19 jaar. Verder is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. In de tabel hieronder ziet u of u recht hebt op een vergoeding.

Uw inkomen en vermogen mogen niet hoger zijn dan de bedragen in onderstaande tabel.

Overzicht van inkomenseisen Sam& Voor Alle Kinderen

U bent

uw netto inkomen in 2022*

uw vermogen in 2022**

alleenstaande ouder

€ 1245

€ 13.010

gehuwd of samenwonend

€ 1778

€ 13.010

* Inkomen: Het maakt niet uit of dat een inkomen uit loon, uitkering, zelfstandig ondernemerschap of alimentatie voor u en/of uw kind is. Het vakantiegeld, toeslagen en/of andere teruggaven van de Belastingdienst tellen niet mee als inkomen. Als u schulden heeft of als er beslag is gelegd op uw loon telt dit niet mee. 

** Vermogen: Met vermogen bedoelen wij de totale waarde van uw bezittingen én de bezittingen van uw eventuele partner. Dit zijn bijvoorbeeld de tegoeden op uw lopende rekeningen en/of spaarrekeningen en de waarde van uw auto. Als u schulden heeft mag u die hiervan aftrekken. Eventueel vermogen in uw eigendomswoning telt niet mee.

  • Als u in 2021 een aanvraag voor sport en cultuur gedaan heeft (bijvoorbeeld contributie), kan het zijn dat deze nog doorloopt tot het eind van het seizoen. U hoeft dit niet opnieuw aan te vragen. 
  • Als u al bekend bent bij Vidar krijgt u halverwege februari een brief van ons over Samen voor alle Kinderen. In deze brief staat uw klantnummer. Houd dit klantnummer bij de hand als u een vergoeding aanvraagt.
  • De vergoeding van kosten is mogelijk voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Het jaar waarin uw kind 18 jaar wordt, is het laatste jaar dat u gebruik kunt maken van deze regeling.