Naar inhoud
Energietoeslag

Energietoeslag 2022

voor huishoudens met een laag inkomen

Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een eenmalige tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. De zogenaamde energietoeslag van €800,-. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.

Aanvragen

Energietoeslag aanvragen kan tot en met 31-12-2022. 

Het kabinet heeft besloten om de energietoeslag te verhogen van €800,- naar €1.300,-. Inwoners die de energietoeslag van €800,- al hebben ontvangen of binnenkort ontvangen, krijgen automatisch een nabetaling van €500,-. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. We wachten nog op verdere regels vanuit de overheid. Zodra we meer weten, bijvoorbeeld over de betaaldatum, informeren wij u via deze website. Zie ook: Energietoeslag wordt verhoogd naar 1.300 euro

Energietoeslag aanvragen

Ook voor huishoudens die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag, neemt de overheid maatregelen om de hoge energieprijzen deels te compenseren. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over alle maatregelen.

Vragen of een aanvraagformulier aanvragen? 

Heeft u een vraag of wilt u liever de aanvraag op papier invullen? Stuur dan een e-mail naar energietoeslag@sittard-geleen.nl of bel naar 046 - 477 7777. Heeft u hulp nodig? Wij staan graag voor u klaar. Zie ook 'Wie kan mij helpen?' in onderstaand overzicht. 

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt de energiebelasting voor alle huishoudens. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is er in 2022 een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag van €800,-.

U krijgt wel energietoeslag

U krijgt de energietoeslag als u aan de voorwaarden voldoet en:

 • als u een uitkering krijgt van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz;
 • als u tot een huishouden met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum, bijstandsnorm) behoort;

U krijgt geen energietoeslag

Voldoet u niet aan de voorwaarden of behoort u tot een van onderstaande groepen, dan krijgt u geen energietoeslag:

 • jongeren tot 21 jaar
 • studenten
 • dak- en thuislozen
 • mensen die in een instelling verblijven
 • u woont in de gemeente Sittard-Geleen, Beek of Stein;
 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u heeft geen recht op studiefinanciering;
 • u heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;
 • u heeft een inkomen dat ligt boven 120% van het sociaal minimum, maar u bent toegelaten tot schuldhulpverlening waardoor uw besteedbaar inkomen op 95% van het sociaal minimum is gesteld;
 • u bent niet dakloos of thuisloos;
 • u verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis);
 • u bent de hoofdbewoner en betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening.

U ontvangt een uitkering van de gemeente

Dan hoeft u zelf niets te doen. U heeft op uiterlijk 21 april 2022 de eenmalige energietoeslag op het bij ons bekende bankrekeningnummer ontvangen.

U ontvangt geen uitkering van de gemeente, maar heeft wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

Vraag op deze pagina energietoeslag aan. Klik daarvoor op de knop 'energietoeslag aanvragen'. 

U ontvangt een uitkering van de gemeente

U heeft op uiterlijk 21 april 2022 de eenmalige energietoeslag op het bij ons bekende bankrekeningnummer ontvangen.

U ontvangt geen uitkering van de gemeente, maar heeft wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

Vraag op deze pagina energietoeslag aan. Klik daarvoor op de knop 'energietoeslag aanvragen'. 

Als u een inkomen heeft dat maximaal 120% van het sociaal minimum is (bijstandsnorm), dan heeft u een laag inkomen. Dat betekent dat u, als u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komt voor de energietoeslag. Onderstaande netto bedragen zijn 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) exclusief vakantiegeld.

Inkomenstabel normen (120%) exclusief vakantiegeld 

Leefsituatie

Leeftijd

Netto maandinkomen  (vanaf 1 jan. 2022)

Netto maandinkomen 
(vanaf 1 juli 2022)

alleenstaand

21 jr- AOW

€ 1.244,54

€ 1.256,08

vanaf AOW

€ 1.382, 89

€ 1.397,27

gehuwd/samenwonend

21 jr- AOW

€ 1.777, 92

€ 1.794,40

vanaf AOW

€ 1.872,49

€ 1.892,81

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle netto inkomsten van één maand bij elkaar op. 

Optellen 

 • inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • overige inkomsten
 • alleen voor echtparen:
  • algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting

Niet meetellen 

 • bijzondere bijstand
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kindgebonden budget 
 • persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
 • woonkostentoeslag
Bij wie kunt u terecht in de gemeente Sittard-Geleen?
 • Partners in Welzijn 

Memphis Pieters van PIW is bereikbaar via telefoonnummer 046-457 57 00 of via e-mail memphis.pieters@piw.nl

Renata Jednorog is bereikbaar via telefoonnummer 046-457 57 00 of via e-mail renata.jednorog@piw.nl

Kijk voor een overzicht van de inloopspreekuren van het Sociaal Plein in Sittard, Geleen en Born op https://partners-in-welzijn.nl/sociaal-plein/ 

 • Werkplaats Financiën

Dick Haster is bereikbaar via telefoonnummer  06-13 44 33 71 of via e-mail info@wpfinancien.nl

 • Humanitas

Odie du Chatinier en Peter Korving zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-17 48 83 68  of via e-mail westelijkemijnstreek@humanitas.nl

 • Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

In bibliotheek Ligne in Sittard kunt u met al uw vragen over de overheid terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid. U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek en bent tijdens openingstijden welkom zonder afspraak. De hulp is gratis. 

Bij wie kunt u terecht in de gemeente Stein?
 • Partners in Welzijn

Maarten Wehrens is bereikbaar via telefoonnummer 046 - 457 57 00.

 • Formulierencafé

Op woensdag van 10:00-12:00 uur in Buurtcentrum Nieuwdorp (Bergènkenstraat 1 in Stein).

 •  Inloopspreekuren
  • woensdagmiddag van 14:00-16:00 uur bij Punt 39 (Burgemeester Maenenstraat 39 in Elsloo)
  • donderdagmiddag van 13:00-15:00 uur in Buurthuis Urmond (Urmonderplein 43 in Urmond)
Bij wie kunt u terecht in de gemeente Beek? 
 • Partners In Welzijn

Miranda Brangers is bereikbaar via e-mail miranda.brangers@piw.nl

Inloopspreekuren:

 • maandag van 10:00-11:00 uur in de gemeenschappelijke ruimte Hoever Residentie Spaubeek (Musschenberg 45 in Spaubeek) 
 • dinsdag van 10:00 tot 11:00 uur in De Stegen 35 (Beek)      
 • dinsdag van 13:30 tot 14:30 uur in de muziekschool (Doctor Stassenstraat 88 in Beek)
 • donderdag van 13:30-14:30 uur in het gemeenschapshuis Neerbeek (Callistusplein 9 in Neerbeek)      
 • Informatie Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid staan vragen en antwoorden over de hoge energieprijzen.

 • Tips energie besparen

Op de website van het Regionaal Energieloket staan handige tips om energie te besparen.

 • 75 euro voor huurders in Sittard-Geleen

Huurders in Sittard-Geleen kunnen van de gemeente een cadeaubon krijgen van 75 euro voor kleine duurzame maatregelen in huis.

 • Financiële hulp

Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met het energiebedrijf of door contact op te nemen voor ondersteuning.

 • Kredietbank Limburg

Neem voor vragen op financieel gebied, bij achterstanden of als u niet meer aan uw verplichtingen kunt doen contact op met de Kredietbank Limburg via 088- 101 9999 of via de website.

 • Jongeren

Ben je tussen de 16 en 27 jaar? Dan kun je met vragen terecht bij het Jongerenloket. Dat kan via e-mail jongerenloket@sittard-geleen.nl of bij www.geldfit.nl/18

 • Extra’s bij laag inkomen

Als u niet genoeg geld heeft om van te leven, zijn er een aantal regelingen die u kunnen helpen.