Naar inhoud
man op maaier

Extra's bij laag inkomen

Als u niet genoeg geld heeft om van te leven zijn er een aantal regelingen die u kunnen helpen.

Let op: de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een regeling kunnen per gemeente verschillen. 

Extra's bij laag inkomen

Hier vindt u een overzicht van regelingen voor mensen die leven rond het bestaansminimum.

BeneFits

Met de BeneFitspas krijgt u korting bij ruim 200 bedrijven.

Bijzondere bijstand

Met bijzondere bijstand kunt u onverwachte en bijzondere hoge kosten betalen.

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

Net als in 2022 was er in 2023 een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Met dit extra geld konden zij (een deel van) de energiekosten betalen.

Individuele inkomenstoeslag

Als u 3 jaar of langer een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau heeft, kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen.

Studietoeslag

Studenten die door ziekte of een andere medische reden niet in staat zijn om via een baantje een extra zakcent te verdienen, kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de studietoeslag.

Tegemoetkoming zorgkosten

Vidar betaalt een deel van uw zorgkosten als u chronisch ziek of gehandicapt bent, en uw verzekering niet alles vergoedt.

Toeslagen Belastingdienst

Mogelijk heeft u recht op zorg-, huur, - of kinderopvangtoeslag. U vraagt deze toeslagen aan bij de Belastingdienst. 

Samen voor alle kinderen

Met deze regeling kunt u een vergoeding aanvragen voor bijvoorbeeld een uitje, kleding of sport voor uw kinderen.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg

Lang niet iedereen heeft geld voor een lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging of culturele instelling. Daarom zijn de gemeente Sittard-Geleen en Stein aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg.

Zorgverzekeringspakket

Voor mensen met een laag inkomen heeft Vidar samen met VGZ 2 zorgverzekeringen samengesteld.