Naar inhoud

Werving en selectie

Vidar biedt de beste match

Heeft u een acute personeelsvraag? Omdat wij beschikken over een groot bestand aan werkzoekenden, kunnen wij u de beste match bieden. Uiteindelijk is dat waar het om draait. Op basis van uw wensen bekijken we hoe we de werving en selectie het beste kunnen vormgeven en gaan we voor u aan de slag. Onze werkgeversadviseurs kennen de regionale arbeidsmarkt en hebben uitgebreide kennis van zowel de diverse doelgroepen als van de individuele werkzoekenden, hun mogelijkheden en competenties. 

Kosteloos advies en begeleiding

Wij helpen u met al uw personeelsvraagstukken, vergoedingen en regelingen. We zorgen voor begeleiding op de werkvloer (indien gewenst) en denken actief met u mee. Bijvoorbeeld bij nieuwe wet- en regelgeving. Wij investeren graag in samenwerking en partnerships op lange termijn. Onze dienstverlening is voor u kosteloos.

Het gemak van één aanspreekpunt

U krijgt bij ons 1 aanspreekpunt waarbij er wordt ingezet op een betekenisvolle relatie. Zo kunt u bij ons terecht voor al uw personeelsvraagstukken en het uitbesteden van werkzaamheden. Daarbij werken wij samen met de andere regio’s binnen Zuid-Limburg en het UWV. Daarnaast draagt het Ondernemerscontact en het MVO netwerk Kom’mit nog een extra steentje bij. Waar mogelijk leggen wij ook relaties tussen bedrijven onderling om zo uw organisatie te laten groeien. Zo bespaart u tijd en geld.

Banenafspraak

We denken met u mee over de invulling van de banenafspraak. Werkgeversorganisaties, vakbonden en het ministerie van SZW willen dat mensen met een arbeidsbeperking vaker een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom hebben zij de banenafspraak gemaakt voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Wij maken het voor u aantrekkelijk om een werkzoekende met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of bij u te detacheren. En wij bespreken welke specifieke financiële regelingen en ondersteunende instrumenten voor u beschikbaar zijn.

Maatwerk waar u wat aan heeft

Geen enkel bedrijf en geen enkele persoon is hetzelfde. Onze dienstverlening aan u is daarom altijd maatwerk. Uw vraag staat centraal en vormt het uitgangspunt. Aan de hand van uw vraag of probleem gaan wij op zoek naar de beste oplossing. De uitkomst kan van alles zijn; van een intensief wervings- en selectietraject en hulp bij het toekennen van loonkostensubsidie tot het opzetten van een scholingstraject of het aanpassen van de werkplek. U kunt voor al uw werkgeversvragen bij ons terecht.