Naar inhoud
schulden

Wie kan mij helpen?

Bent u bang dat u financiële problemen krijgt of bent u al in de schulden geraakt? Kom dan zo snel mogelijk in actie om erger te voorkomen. Er zijn verschillende plekken waar u terecht kunt voor informatie, advies en ondersteuning.

Organisaties die kunnen helpen

Professionals en vrijwilligers helpen u graag. Ze geven informatie, advies en ondersteuning. De hulp is gratis en verplicht u tot niets. Bij wie kunt u terecht?

Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Door deze wijziging is de gemeente verplicht om actief hulp te bieden aan inwoners met betaalachterstanden. Heeft u schulden? Kijk dan eens wat uw gemeente voor u kan betekenen. 

Gemeente Sittard-Geleen
De Kredietbank Limburg biedt namens de gemeente Sittard-Geleen hulp bij schulden. Bezoek gratis het open inloopspreekuur op de locaties in Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen. Liever een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur contact op met Kredietbank Limburg. Dat kan telefonisch via nummer 088 – 101 99 99. Of mail naar info@kredietbanklimburg.nl. U kunt ook online een aanvraag indienen: www.kredietbanklimburg.nl

Gemeente Stein
Gemeente Stein heeft een team van schuldhulpverleners en budgetbeheerders die helpen bij geldproblemen of schulden. Iedere woensdag is er in het gemeentehuis een inloopspreekuur van 09.00-12.00 uur. Ook kunt u op werkdagen bellen naar het telefoonnummer 046 - 435 93 93 of mail naar schuldhulpverlening@gemeentestein.nl Meer info

Gemeente Beek
Neem contact op met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Beek via 046 – 43 89 222 of stuur een e-mail naar schulddienstverlening@gemeentebeek.nl. De schulddienstverlener kijkt samen met u wat de beste oplossing is. Meer info 

Als u niet genoeg geld heeft om van te leven zijn er een aantal regelingen die u kunnen helpen. Ga voor een overzicht van deze regelingen en de voorwaarden naar www.vidar.nl/regelingen

Heeft u hulp nodig om uw financiële problemen op te lossen en ergere problemen te voorkomen? Kredietbank Limburg helpt. Bezoek gratis het open inloopspreekuur op de locaties in Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen. Liever een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur contact op met Kredietbank Limburg. Dat kan telefonisch via nummer 088 – 101 99 99. Of mail naar info@kredietbanklimburg.nl. U kunt ook online een aanvraag indienen: www.kredietbanklimburg.nl

Heeft u vragen over de buurt, wonen, welzijn, (mantel)zorg, werk, inkomen, en/of jeugd(hulp)? In de dorpen Elsloo, Stein, Urmond en Beek organiseert Partners in Welzijn in samenwerking met andere partners een open inloop waar u uw vraag kunt bespreken met een professional. Hier wordt u verder geholpen. Voor jezelf, of voor een ander. 

Kunt u wel een handje hulp gebruiken bij het aanvragen van toeslagen? Heeft u moeite om brieven te begrijpen? Of vindt u het lastig om formulieren in te vullen? Dan kunt u als inwoner van de gemeente Stein terecht bij het Formulierencafé Buurtcentrum Nieuwdorp. Het Formulierencafé is op woensdagen van 10.00-12.00 uur te vinden in het Buurtcentrum in Nieuwdorp aan de Bergènkenstraat 1 in Stein. Voor meer informatie of als u liever een afspraak maakt, kunt u bellen met 046-457 57 00.

Werkplaats Financiën is een steunpunt van vrijwilligers voor inwoners van Sittard-Geleen die knelpunten in hun financiële situatie hebben, een schuldsituatie willen voorkomen of aanpakken, informatie, advies of ondersteuning willen of gewoon eens daarover willen praten. De hulp die de Werkplaats verleent is volledig kosteloos en anoniem. Meer informatie: www.wpfinancien.com.

Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Er zijn bijvoorbeeld problemen op het werk, op school of binnen het gezin. MEE biedt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking of andere kwetsbaarheid in zulke gevallen advies en ondersteuning. In overleg bespreekt MEE wat u nodig heeft om weer verder te kunnen. U kunt contact opnemen met MEE Zuid-Limburg door te bellen naar 088 010 2222 of stuur een mail naar info@meezuidlimburg.nl

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Humanitas helpt onder andere met thuisadministratie. Een vrijwilliger geeft dan tijdelijke hulp bij uw administratie en helpt u om geldzaken op een rijtje te krijgen en te houden. Bel voor meer informatie het telefoonnummer 06 - 17 48 83 68 of stuur een e-mail naar westelijkemijnstreek@humanitas.nl 

Wie (tijdelijk) hulp nodig heeft met geldzaken kan een financieel maatje inschakelen. Dit is een vrijwilliger. 

Een financieel maatje biedt ondersteuning bij:

  • Het ordenen en archiveren van administratie/brieven;
  • Het maken van een inkomsten- en uitgavenoverzicht;
  • Het in kaart brengen en aanvragen van voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft; 
  • Het aanvragen van diverse kwijtscheldingen;
  • Het bespreken van budget- en bespaartips; 

En helpt indien nodig ook met: 

  • Het maken van een schuldenoverzicht; 
  • Het verzamelen van documenten voor een traject schuldhulpverlening; 
  • Neemt contact op met een organisatie; 
  • Gaat mee naar een afspraak over uw financiën. 

Wilt u de hulp van een financieel maatje inschakelen? Stuur dan een e-mail naar finmaatjes@piw.nl of bel naar Knooppunt Informele Zorg: (046) 750 84 10. 

Je bent tussen 16 en 27 jaar oud en woont in de gemeente Sittard-Geleen, Stein of Beek. Dan kun je terecht bij het Jongerenpunt. Een medewerker van de gemeente helpt je verder op weg, bijvoorbeeld door samen met jou een plan van aanpak te maken. We kijken samen of verdere hulp nodig is. Elke maandag- tot en met vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 16:00 uur kun je zonder afspraak bij het Jongerenloket binnen lopen. Je vindt het Jongerenloket in de Stadswinkel Geleen (adres: Markt 1 in Geleen). Maak je liever een afspraak? Bel dan naar 14 046. Het Jongerenloket is voor afspraken open van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Dingen regelen met de overheid: het gebeurt steeds vaker op de computer via internet. Veel mensen vinden dit nog lastig. Wilt u iets regelen via de computer en kunt u wel wat hulp gebruiken? Wilt u zelf beter leren omgaan met de websites van de overheid?
Of kent u iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Ga dan naar het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek en bent tijdens spreekuren welkom zonder afspraak. De hulp is gratis.

Sittard
Bibliotheek Ligne 
Adres: Ligne 2

Geleen
Bibliotheek Geleen
Adres: Salmstraat 31

Stein 
Bibliotheek Stein
Adres: Heerstraat Centrum 38

Beek
Bibliotheek Beek
Adres: Prins Mauritslaan 25

Geen geld? Je bent niet de enige. Bij 1 op de 5 gezinnen is er te weinig geld. In Limburg vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen. Gratis spullen, hulp, betaalbare uitjes, kids die willen sporten, of muziek willen leren spelen. Er kan meer dan je denkt. Kleine Beurs Limburg wijst je de weg: www.kleinebeurslimburg.nl

Handige websites over geldzaken

Liever eerst zelf aan de slag met uw geldzaken? Onderstaande websites helpen u op weg. 

Er kan van alles gebeuren waardoor je vragen of zorgen hebt over geld. Hoe uw leven er ook uitziet, Geldfit denkt met u mee. Of u nu inkomen krijgt via uw werk, uw onderneming of de overheid. Op www.geldfit.nl kunt u gratis en op uw manier aan de slag met informatie en tools die u helpen om financieel fit te blijven of te worden. U blijft anoniem en zit nergens aan vast. 

Het platform Wijzer in geldzaken heeft als doel het bevorderen van financiële fitheid in Nederland. Financiële vragen zijn ingedeeld op onderwerp. Ga naar www.wijzeringeldzaken.nl en kies het onderwerp dat voor u van toepassing is. 

De tool zelfjeschuldenregelen helpt bij beginnende schulden. In sommige gevallen moet u op een andere plek hulp zoeken. Met de quickscan weet u direct of u zelf aan de slag kunt met het aflosplan of dat in uw situatie een andere oplossing beter past. 

De training Smart met Geld leert jongeren van 15 t/m 18 jaar in het VSO en Praktijkonderwijs verstandige financiële keuzes te maken en zelfstandig om te gaan met geld, zodat ze schulden weten te voorkomen. Deze praktijkgerichte training is onderdeel van het programma Smart met Geld dat erop gericht is financiële problemen bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking te voorkomen. De nadruk ligt vooral op het vergroten van bewustwording en financiële weerbaarheid. Meer informatie: www.smartmetgeld.nl


Hulp bij hoge energiekosten

Hebt u hoge energiekosten? Op onze pagina Hulp bij hoge energiekosten vindt u meer informatie over financiële regelingen, tips over hoe u zelf energie kunt besparen en wat de gemeente voor u kan betekenen.

Hulp voor ondernemers 

Heeft uw eigen bedrijf financiële problemen? In onderstaand overzicht staan plekken waar u als ondernemer terecht kunt voor informatie, advies en ondersteuning. Ook verwijzen we naar enkele regelingen waar u als ondernemer mogelijk recht op hebt. 

Wanneer uw eigen bedrijf financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering. De regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die geen minimuminkomen kunnen verdienen. Als u de vragenlijst invult op www.krijgikbbz.nl kunt u controleren of u in aanmerking komt (Let op: deze vragenlijst is géén aanvraagformulier, maar een controle voor uzelf).

Komt u volgens de Bbz-check mogelijk in aanmerking voor een uitkering? Dan kunt u een aanvraag indienen. Neem hiervoor contact op met het Zelfstandigenloket en omschrijf uw situatie. Het Zelfstandigenloket kijkt of u in aanmerking komt voor gemeentelijke ondersteuning of dat er andere mogelijkheden zijn om u op weg te helpen:

Bekijk ook de video: Ondersteuning via de Bbz-regeling

Maakt u zich geen zorgen over uw bedrijf, maar wel over de financiële fitheid van uw werknemers? Als werkgever kunt u werknemers met geldzorgen een helpende hand bieden. De website www.financieelfittewerknemers.nl biedt informatie, handige tips en tools om u daarin te ondersteunen. 

Om de forse stijging van de energierekening van bedrijven deels te compenseren, neemt de overheid verschillende maatregelen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u nieuwe en bestaande regelingen die het RVO namens verschillende ministeries uitvoert. Er is nog veel in voorbereiding. Zodra er meer bekend is over de concrete invulling van de nieuwe energieregelingen, vindt u de laatste informatie op deze pagina. 

De stijgende energieprijzen hebben een grote impact op iedereen. Ook op het mkb. Om u als ondernemer te helpen alle maatregelen op een rijtje te zetten, heeft de gemeente Sittard-Geleen een overzicht gemaakt. Dit overzicht bevat landelijke, regionale én lokale maatregelen. Ook leest u hier welke acties samen met de ondernemersverenigingen in Sittard-Geleen zijn besproken.