Naar inhoud

Vroegtijdige hulp bij schulden

Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Door deze wijziging is de gemeente verplicht om actief hulp te bieden aan inwoners met betaalachterstanden

Dat betekent dat de gemeente Sittard-Geleen samen met Kredietbank Limburg en Partners in Welzijn haar inwoners gaat helpen om schulden te voorkomen of op te lossen.

Vroegtijdig

Met vroegtijdige hulp bij schulden wil de gemeente voorkomen dat inwoners schulden krijgen die moeilijk op te lossen zijn. Er zijn daarom afspraken gemaakt met de zogenaamde vasten-lasten-partners (zorgverzekering, WML, energieleverancier en woningcorporaties). Als u een schuld heeft bij een van deze partners en het lukt niet om er samen uit te komen, dan is afgesproken dat met de gemeente (Vidar) contact wordt opgenomen.

Hulp

Als de gemeente van de vaste-lasten-partner heeft doorgekregen dat er een betalingsachterstand is, wordt er contact met u opgenomen. Dat gebeurt per telefoon, brief of met een huisbezoek. In een vrijblijvend gesprek bekijken we samen welke hulp er nodig is. Er is geen verplichting. U bepaalt zelf of u de aangeboden hulp wilt. De hulp is gratis en alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Betalingsachterstand

Wilt u meer weten of heeft u ergens een betalingsachterstand waar u hulp bij kan gebruiken? Neem dan contact op met Vidar via 14 046. 

Meer informatie

Bent u bang dat u financiële problemen krijgt of bent u al in de schulden geraakt? Kom dan zo snel mogelijk in actie om erger te voorkomen. Er zijn verschillende instanties die u kunnen helpen: 

Partners in Welzijn ondersteunt mensen in de samenleving daar waar nodig. Heeft u vragen over werk of inkomen? In de dorpen Elsloo, Stein, Urmond en Beek is er een inloop waar u uw vraag kunt bespreken met een professional. Of maak gebruik van een Sociaal Plein bij u in de buurt. Hier wordt u verder geholpen, voor uzelf, of voor een ander. Vanwege de coronamaatregelen is het maken van een afspraak verplicht. Partners in Welzijn is telefonisch bereikbaar via 046-457 57 00. Ga voor meer informatie naar www.partners-in-welzijn.nl.