Naar inhoud
Energietoeslag

Energietoeslag

voor huishoudens met een laag inkomen

Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 en 2023 een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. De zogenaamde energietoeslag. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. Energietoeslag 2022 aanvragen kan tot en met 30 juni 2023. 

Aanvragen

Energietoeslag aanvragen

Energietoeslag 2022

De energietoeslag 2022 kan tot en met 30 juni 2023 aangevraagd worden via de paarse knop ‘energietoeslag aanvragen’.

Energietoeslag 2023

Er komt ook in 2023 een energietoeslag. De wet die dit mogelijk maakt, geldt waarschijnlijk vanaf juni of juli 2023.

 • De gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek vinden het te lang om daar op te wachten. En betalen in maart 2023 al 500 euro uit aan de huishoudens die eerder de energietoeslag 2022 hebben gekregen. De overige 800 euro volgt later dit jaar. Heeft u in 2022 de energietoeslag ontvangen? Dan krijgt u in maart een brief met meer informatie over deze betaling van 500 euro. U hoeft geen nieuwe aanvraag te doen.  
 • Let op: huishoudens in de gemeente Stein met een inkomen tussen 120% en 130%, die eerder in de gemeente Stein wél energietoeslag 2022 ontvingen, komen niet in aanmerking voor de energietoeslag 2023. Zij kunnen wel een aanvraag doen voor de tijdelijke tegemoetkoming energiekosten.
 • Voor overige huishoudens die de energietoeslag 2023 zelf moeten aanvragen, volgt informatie op deze website. Aanvragen kan op het moment dat de nieuwe wet geldt. Waarschijnlijk vanaf juni of juli 2023.

Ook voor huishoudens die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag, neemt de overheid maatregelen om de hoge energieprijzen deels te compenseren. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over alle maatregelen. Daarnaast ondersteunt Vidar huishoudens aanvullend met een tijdelijke tegemoetkoming voor de energiekosten

Hulp nodig?  

Heeft u een vraag over de energietoeslag? Of wilt u de aanvraag liever op papier invullen? Stuur dan een e-mail naar energietoeslag@sittard-geleen.nl of bel naar (046) 477 87 70. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Zie ook 'Wie kan mij helpen?' in onderstaand overzicht. 

Wilt u meer informatie over hulp bij hoge energiekosten? Op de pagina hulp bij hoge energiekosten vindt u meer informatie over financiële regelingen, tips over hoe u zelf energie kunt besparen en wat de gemeente voor u kan betekenen. 

Stein naar 130%

De gemeente Stein heeft besloten om de inkomensgrens voor zowel de landelijke energietoeslag 2022 als de Steinse energiebespaaractie, te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum inkomen. Bent u inwoner van de gemeente Stein en wilt u weten wat dit voor u betekent? Ga dan naar www.gemeentestein.nl/energietoeslag

De prijzen van energie zijn hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is er in 2022 en 2023 een extra tegemoetkoming van de regering: de energietoeslag van 1.300 euro.

U krijgt wel energietoeslag

U krijgt de energietoeslag als u aan de voorwaarden voldoet en:

 • als u een uitkering krijgt van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz;
 • als u tot een huishouden met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum, bijstandsnorm) behoort;

U krijgt geen energietoeslag

Voldoet u niet aan de voorwaarden of behoort u tot een van onderstaande groepen, dan krijgt u geen energietoeslag:

 • jongeren tot 21 jaar
 • dak- en thuislozen
 • mensen die in een instelling verblijven
 • u woont in de gemeente Sittard-Geleen, Beek of Stein;
 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;
 • u heeft een inkomen dat ligt boven 120% van het sociaal minimum, maar u bent toegelaten tot schuldhulpverlening waardoor uw besteedbaar inkomen op 95% van het sociaal minimum is gesteld;
 • u bent niet dakloos of thuisloos;
 • u verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis);
 • u bent de hoofdbewoner en betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening.

Bent u student? Dan kunt u mogelijk energietoeslag krijgen. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u woont in de gemeente Sittard-Geleen, Beek of Stein;
 • u heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;

De volgende vormen van inkomen tellen hier in ieder geval in mee:

  • Het maximale bedrag dat u kunt lenen van DUO voor het levensonderhoud. Voor mbo-studenten is dat € 766,06, voor hbo- en wo-studenten € 932,87. Het maakt niet uit of u wel of niet het maximale bedrag leent. Het maximale bedrag dat u kunt lenen, wordt meegeteld in het totale inkomen.  
  • Inkomen uit werk. Bijvoorbeeld van een (bij)baan of een eigen bedrijf.
  • Bijdrage van ouders. Bijvoorbeeld als ouders de zorgverzekering of kamer betalen.
 • u heeft een inkomen dat boven 120% van het sociaal minimum ligt, maar u bent toegelaten tot schuldhulpverlening waardoor uw besteedbaar inkomen op 95% van het sociaal minimum is gesteld;
 • u bent niet dakloos of thuisloos;
 • u verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis);
 • u bent de hoofdbewoner en betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening.

U kunt uw aanvraag vooralsnog alleen op papier indienen. Wilt u het aanvraagformulier ontvangen? Stuur een e-mail naar energietoeslag@sittard-geleen.nl of bel naar (046) 477 8770. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Heeft u hulp nodig? Wij staan graag voor u klaar. Zie ook 'Wie kan mij helpen?' in onderstaand overzicht. 

U ontvangt een uitkering van de gemeente

Dan hoeft u zelf niets te doen. U ontvangt de energietoeslag automatisch op het bij ons bekende rekeningnummer.  

U ontvangt geen uitkering van de gemeente, maar heeft wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

Vraag op deze pagina energietoeslag aan. Klik daarvoor op de knop 'energietoeslag aanvragen'. 

U ontvangt een uitkering van de gemeente en heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

U ontvangt de energietoeslag automatisch op het bij ons bekende rekeningnummer. 

U ontvangt geen uitkering van de gemeente, maar heeft wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

Vraag op deze pagina energietoeslag aan. Klik daarvoor op de knop 'energietoeslag aanvragen'. 

Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid heeft hiervoor een normbedrag opgesteld, dat ze ieder half jaar aanpast. De hoogte van het sociaal minimum is afhankelijk van uw leefsituatie en leeftijd. Als u maximaal 120% van het sociaal minimum verdient en aan alle (overige) voorwaarden voldoet, heeft u recht op energietoeslag. In onderstaande tabel staat voor verschillende leefsituaties weergegeven welke bedragen overeenkomen met 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm). Het gaat om nettobedragen exclusief vakantiegeld.

Inkomenstabel normen (120%) exclusief vakantiegeld 

Leefsituatie

Leeftijd

Netto maandinkomen 
(vanaf 1 juli 2022)

Netto maandinkomen 
(vanaf 1 januari 2023)

alleenstaand

21 jr - AOW

€ 1.256,08

€ 1.363,06

vanaf AOW

€ 1.397,27

€ 1.516,96

gehuwd/samenwonend

21 jr - AOW

€ 1.794,40

€ 1.947,22

vanaf AOW

€ 1.892,81

€ 2.060,21

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle netto inkomsten van één maand bij elkaar op. 

Optellen 

 • inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • pensioen
 • alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • alleen voor echtparen:
  • algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • overige inkomsten (bijv. inkomsten uit verhuur, gokken of giften waarvan de waarde in één kalenderjaar hoger is dan € 1.200,-). 

Niet meetellen 

 • bijzondere bijstand
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kindgebonden budget 
 • persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
 • woonkostentoeslag